Lek & Koordinasjon :-)

LEK & KOORDINASJON: partiet for de aller yngste
Dette er aktivitetstilbudet vårt til barn som egentlig er litt for unge for å begynne med karate (4-6 år). For denne gruppen vil aktivitetene ha fokus på balanse, koordinasjon og bevegelighet, med mye lek og moro underveis.
Lek & Koordinasjon-partiet har trening 10 tirsdager i vinter/vår, kl. 17.00 til 17.45, første trening er 30. januar. Fri i skolenes ferier. Prisen for deltakelse på Lek & Koordinasjon er kr. 600 pr sesong. Påmelding pr epost til karate@lyderhorn.no

By |January 17th, 2018|Nyheter|Comments Off on Lek & Koordinasjon :-)

Invitasjon til stevnedeltakelse, JKA Cup 11. februar

JKA Norway inviterer til stevnedeltakelse 11. februar, i Åsanehallen.

Det konkurreres i kata og kumite. Man må minimum ha gult belte for å delta. Lyderhorn Karateklubb dekker deltakeravgiften for våre deltakere.

Påmelding må skje innen 31. januar, via denne linken: PÅMELDING JKA CUP
Obs: dommere må også huske å melde seg på.

Seniorer 17 år og eldre starter kl 12.00, juniorer starter kl 10.00. Trekningen blir offentliggjort på www.jkanorway.no i uken før stevnet foregår. På denne hjemmesiden finner du også reglementet og oversikt over de forskjellige deltakerklassene.

By |January 17th, 2018|Nyheter|Comments Off on Invitasjon til stevnedeltakelse, JKA Cup 11. februar

Innkalling til årsmøte i klubben, 16. februar 2018

Klubbens årsmøte blir i år fredag 16. februar. Sted: Lyderhorn Karateklubbs lokaler, Olsvikåsen 18, kl. 18.00.
Har du saker du ønsker tatt opp på årsmøtet ber vi om at de sendes til styret innen 31. januar 2018.
Benytt anledningen om du har noe du ønsker styret i klubben skal ta tak i!

I vedtektene våre står følgende tekst om årsmøtet:

Årsmøtet skal behandle saker av administrativ karakter. De vedtak som fattes av årsmøtet er styret pålagt å gjennomføre. Ordinære årsmøter bør holdes i januar.
Alle medlemmer over 15 år har personlig møterett ved årsmøtet.

Alle medlemmer har rett til å foreslå saker for årsmøtet. Sakene må være meldt til styret innen den frist styret setter i innkallingen til årsmøte.

Medlemmer som har tilhørt Lyderhorn Karateklubb i de siste 12 måneder, samt er fylt 15 år og har oppfylt medlemsforpliktelsene, jfr. NIFs lov § 2-5, har stemmerett på årsmøtet. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt, jfr. NIFs lov § 2-9. Styret har anledning til å gi stemmerett til med­lemmer med kortere ansiennitet. Medlemmer som skylder kontingent har ikke stemmerett, er ikke valgbare og kan ikke være representant til ting eller møte i overordnet organisasjonsledd.

Vedtak fattes ved alminnelig flertall, blanke stemmer regnes ikke som avgitt. Fullmakter godkjennes ikke.
Ekstraordinært årsmøte kan arrangeres med minst 1 ukes varsel.

 

By |January 17th, 2018|Nyheter|Comments Off on Innkalling til årsmøte i klubben, 16. februar 2018

Velkommen til Lyderhorn Karateklubb og nybegynnerkurs i karate i Olsvik

VÅRE NYBEGYNNERPARTIER HAR OPPSTART 16. JANUAR:
Barn nybegynnere trener tirsdager og torsdager, fra kl 17.45 til 18.30.
Ungdom og voksne nybegynnere trener også tirsdager og torsdager, fra kl 19.15 til 20.15.
De tre første treningene er uforpliktende prøvetreninger for nye medlemmer, her er det ikke noe å tape på å prøve seg! Første trening i 2018 er tirsdag  16. januar.

KOM GJERNE PÅ VÅR OPPVISNING/INFORMASJONSMØTE, torsdag 11. januar, kl. 17.30 i lokalene våre i Olsvikåsen 18.

PÅMELDING: Vil du melde deg på nybegynnerkurs, eller trenger du mer informasjon? Vi kan kontaktes pr epost og telefon: karate@lyderhorn.no / 95261246/91602576.

Dette koster det å trene karate hos oss:
Barn (7-12 år, fra 2. klasse til 7. klasse) kr. 200 pr mnd
Ungdom (13-18 år) kr. 230 pr mnd
Voksne (+19 år) kr. 260 pr mnd
Familierabatt: 10% pr familiemedlem i samme husstand

Prisene gjelder pr. måned (avtalegirokontrakt, obs: påløper kr 5 pr transaksjon) og inkluderer også forsikring og medlemskap i Kampsportforbundet/Norges Idrettsforbund. Årslisens til JKA Norway kommer i tillegg med kr 200 pr år.

VELKOMMEN I KLUBBEN!

Shotokan-Tiger-1-150x150LEK & KOORDINASJON: partiet for de aller yngste
Dette er aktivitetstilbudet vårt til barn som egentlig er litt for unge for å begynne med karate (4-6 år). For denne gruppen vil aktivitetene ha fokus på balanse, koordinasjon og bevegelighet, med mye lek og moro underveis.

Lek & Koordinasjon-partiet har trening 10 tirsdager i vinter/vår, kl. 17.00 til 17.45, første trening er 30. januar. Fri i skolenes ferier. Prisen for deltakelse på Lek & Koordinasjon er kr. 600 pr sesong. Påmelding pr epost til karate@lyderhorn.no

By |December 12th, 2017|Nyheter|Comments Off on Velkommen til Lyderhorn Karateklubb og nybegynnerkurs i karate i Olsvik