På årsmøtet 15. februar 2019 ble styrets forslag om endring av kontingent/avtaletrekk enstemmig vedtatt. Forslaget innebar en liten økning på alle satser, samt at årskontingent til JKA Norway bakes inn i månedsbeløpet. Kontingenten har tidligere vært fakturert ekstra i april (og september for høstens nybegynnere), men fra nå vil den være med i “totalen” slik at vi har likt beløp alle måneder i året.

Fra og med april vil følgende satser være gjeldende for våre medlemmer:

  • Barn 7-12 år: kr. 230 pr mnd
  • Ungdom 13-17 år: kr. 270 pr mnd
  • Voksne 18 år og eldre: kr. 300 pr mnd
  • Familierabatt: 10 % rabatt pr familiemedlem i samme husstand (gjelder ikke Lek & Koordinasjon)
  • «Lek & Koordinasjon» treningsavgift 1 gang pr sesong, kr 600 pr sesong
  • JKA Norways kontingent for årslisens er inkludert i klubbens treningsavgifter
  • Kampsportforbundets kontingent/forsikringsavgift er inkludert i klubbens treningsavgifter

Som tidligere vil det også tilkomme en transaksjonsavgift på kr. 5,- for hver transaksjon. 

Vi anbefaler at alle sjekker grensen for max-beløp på sine avtalegiroer, og regulerer slik at man unngår problemer med dette når det nye trekket trår i kraft i april.