Som vi har annonsert tidligere blir det ikke gradering som vanlig dette halvåret, men et arrangement tilrettelagt etter gjeldende smittevernregler.

I juni blir det derfor kun gradering for disse beltegradene:
0 kyu (hvitt belte) – juniorer og seniorer
9 kyu (hvitt belte med gul stripe) – kun juniorer
8 kyu (gult belte) – kun juniorer
7 kyu (oransje belte) – kun juniorer
6 kyu (grønt belte) – kun juniorer

Pris: Det koster kr. 450 (inkludert nytt belte og administrasjon/graderingsavgift). Det er frivillig om man vil delta på gradering.

Påmelding: All påmelding til gradering vil foregå via Spond-appen.

Tidspunkt:
Junior nybegynnere: tirsdag 16. juni kl. 17.30
Senior nybegynnere: tirsdag 16. juni, kl. 18.30
Junior 9 kyu (gul stripe): tirsdag 16. juni kl. 18.30
Junior 8 kyu (gult belte): torsdag 18. juni kl. 17.30
Junior 7 kyu (oransje belte): torsdag 18. juni kl. 17.30
Junior 6 kyu (grønt belte): torsdag 18. juni kl. 18.30

Slik foregår graderingen:
På graderingen vil utøverne gå kihon (grunnleggende teknikker) og kata (mønster) som vanlig. Kumite (kamp) vil man gå i forhold til hva som tillates etter smittevernreglene og retningslinjer som gjelder på det aktuelle tidspunkt.

Publikum: Foreldre er velkommen til å se på graderingen, men vi må begrense antall gjester til max 2 personer pr utøver. Alle som kommer til klubben må være friske, og følge retningslinjene for hygiene og avstand.