Helge Sæle sensei bekjentgjorde på årsmøtet 6. februar 2013 at Svein Hugnastad er utnevnt som æresmedlem i Lyderhorn Karateklubb.

I sin tale til æresmedlemmet nevnte sensei blant annet at Svein Hugnastad gjennom to tiår har vært et trofast medlem i klubben som med sin innsats aktivt har bidratt til klubbens utvikling, ikke minst som mangeårig medlem i styret og i forskjellige komiteer.

Klubben gratulerer!