Sommer 2020:
Juniorene har treningsfri.
Seniorene har felles sommertrening onsdager fra kl. 17.30 til 18. 30 (påmelding til trening via Spond).

treningstider høst 2020