Krav om politiattest i Lyderhorn Karateklubb

Norges Idrettsforbund og olympiske og paraolympiske komité (NIF) har vedtatt at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1.1.2009.

I Lyderhorn Karateklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Dette gjøres i samråd med styreleder Elisabeth Kjus (tlf. 95261246), som har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger hun gis kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om den frivillige for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Lyderhorn Karateklubb har ikke anledning til å be den frivillige om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

 

Rent idrettslag / Antidoping

Klubben vår er registrert som et rent idrettslag, og vi tar klart avstand fra all bruk av dopingmidler/prestasjonsfremmende midler i vår idrett. For oppdatert oversikt over slike, se www.antidoping.no.